We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our and .
Chữ ký xác nhận trực tuyến
Nhấn để tải lên tệp APK
Dung lượng tệp tối đa: 100MBTên gói hàng :

Chữ kí :

Tệp SHA1 :

Dung lượng tệp :

Hệ thống xác nhận APK Signature sẽ xác nhận signature của gói ứng dụng Android để tránh người dùng Android khỏi các tập tin APK nguy hiểm trước khi gói APK đó được cài đặt vào thiết bị.